top of page
4,00 x 1,40

Cyklon II - 1949

Åke Sundstedt fortsatte att utveckla sina idéer om hur en bra passbåt skulle se ut. De flesta av Åkes konstruktioner var tänkta som familjebåtar, även om han själv tävlade flitigt med dem. 

Cyklon-tvåan blev han till exempel svensk mästare med 1951. 

bottom of page