top of page

Florida - 1956

Florida konstruerades av Åke Sundstedt på beställning från Stockholms Motorcentrum. Enligt en tidningsnotis var Florida en "hypermodern, linjeskön farkost med V-botten och formgivning som vittnar om fart."

Blå Vingen - 1959

Ett Åmålföretag (AB Rubberfilm) beställde "Blå Vingen" av Åke Sundstedt - för övrigt hans enda kända plastkonstruktion.

Sporty - 1962

Teknik för Allas succébåt Sporty var inspirerad av amerikanska konstruktioner, men bottnen anpassades så att man fick en god kompromiss mellan fart och mjukhet i sjön.

Windy - 1966

I Teknik för Alla nr 1/1966 presenterades en "snabb och säker sportbåt med svensk sensationsmotor". Man syftade på Crescents nya inu-drev. 
Konstruktör: Åke Sundstedt ... förstås!

Please reload

bottom of page