top of page

Cyklon I - 1947

Åke Sundstedt anammade de nya passbåtsreglerna och konstruerade 1947 sin första båt i serien av Cyklon-båtar. Tvärskeppssteg var förbjudet på denna typ av båtar. Cyklon fick i stället längsgående stegvägare, vilket det inte stod något om i reglerna.

Cyklon Sport Camping - 1948

1948 använde Åke Sundstedt sina erfarenheter från sportbåten Cyklon och konstruerade en något förstorad familjebåt.

Cyklon II - 1949

Åke Sundstedt fortsatte att utveckla sina idéer om hur en bra passbåt skulle se ut. De flesta av Åkes konstruktioner var tänkta som familjebåtar, även om han själv tävlade flitigt med dem. Cyklon-tvåan blev han till exempel   svensk mästare med. 

Cyklon III - 1953

Åke Sundstedt nöjde sig inte med framgångarna med Cyklon-tvåan. Ritstiftet användes flitigt, och snart var det dags att presentera nästa Cyklonbåt. 

Cyklon IV - 1953

Cyklon-fyran var ursprungligen en beställning från Electrolux. Den konstruktionen liknade Cyklon III, men hade två sittbrunnar. Den slutliga versionen kallades "Sporting" av Electrolux, medan Åke Sundstedt själv använde tillnamnet "Speed-on".

Cyklon V - 1954

Redan 1954 konstruerade Åke Sundstedt den sensationella Cyklon V med dubbla längsgående steg. Han fick idéerna till "Femman" efter studier av amerikanska racerbåtstidningar till exempel Boat Sport Magazine

Cyklon VI - 1955

Åke Sundstedt var inte helt nöjd med Cyklon V som tävlingsbåt, utan fortsatte experimenterandet, och Cyklon VI (som även kallades "Racer-femman") föddes.

Cyklonjollen - 1956

En billig och lätt "slängbåt", som t ex kunde lastas på biltaket var tanken bakom Cyklonjollen. Den blev snabbt en succé - inte minst bland ungdomar. Båten fanns i två versioner - den "lilla" och den "stora".

Cyklon Storfemman - 1958

Storfemman är den största av Åke Sundstedts Cyklon-sportbåtar. Den är ritad med tanke på sportbåtsklass X (upp till 1000 cc). 1962 och 1963 deltog Åke Sundstedt tillsammans med Alexander Jute i Roslagsloppet.

Cyklon Skiboat - 1960

Sven Tumba drev bl a en vatten-skidskola i Saltsjöbaden. Han beställde en ritning på en vattenskidbåt av Åke Sundstedt. Båten blev dock aldrig byggd eftersom "Tumba" hann få sponsring från ett amerikanskt företag innan konstruktionen blev färdig.

Please reload

bottom of page