top of page

Speedy - 1960

1960 inleddes ett flerårigt samarbete mellan Åke Sundstedt och tidskriften Teknik för Alla. Åkes första uppdrag för tidningen var att presentera en snabbgående ungdomsbåt. Den fick namnet Speedy.

SuperSpeedy - 1962

Liksom han tidigare gjort med Cyklonjollen utvecklade Åke Sundstedt Speedy till en större och snabbare version

StorSpeedy - 1964

Åke Sundstedt hade i flera år en tanke på att försöka konstruera en katamaran. 1964 var det dags att presentera Stor-Speedy i Teknik för Alla och på båtutställningen "Allt för sjön". 

Please reload

bottom of page