top of page

Cyklon Cabin - 1951

Åke Sundstedts avsikt med Cyklon Cabin var att skapa en billig - i både byggnad och drift - och snabbgående semesterbåt för mellan- och ytterskärgårdar. 

TfA:s KABINBÅT - 1961

Ur Teknik för Alla: TfA:s Kabinbåt har ritats av Åke Sundstedt, som är en av vårt lands främsta experter då det gäller planande båtar med goda sjöegenskaper. Vem som helst kan bygga denna plywoodbåt.

ALNÖ - 1963

Eftersom den tidigare presenterade TfA:s kabinbåt väckt stort intresse, inleddes ett samarbete mellan Åke Sundstedt och Björn Karlström för att få fram en ny fräsch design. Resultatet blev - minst sagt - lyckat, och det såldes massor av ritningar och byggsatser till Alnö.

UTÖ - 1963

Utö blev namnet på Åke Sundstedts första inombordarkabin, och den presenterades i Teknik för Alla nr 24/1963

SKARPÖ - 1964

SKARPÖ - 1964 TfA:s Kabinbåt modifierades och presenterades i Teknik för Alla nr 6/1964 under namnet Skarpö.

des i Teknik för Alla nr 6/1964 under namnet Skarpö. 

Please reload

bottom of page