top of page

Teknik för Allas kabinbåt - 1961

5,60 x 1,80

TfA:s kabinbåt är en vidareutveckling av Cyklon Cabin från 1951.

De två konstruktionerna har till exempel samma mått.

I Teknik för Alla nr 7 1961 presenterades TfA:s Kabinbåt så här under rubriken

"BYGG SJÄLV EN BÅT ATT BO I!":

"Här kommer båten ni drömt om! TfA:s Kabinbåt är lätt att bygga, snabb och bekväm."

TfA:s kabinbåt
TfA:s kabinbåt
Familjen Fjordensjös TfA:s kabinbåt

Familjen Fjordensjös TfA-kabinbåt

Byggd 1961-64 

bottom of page