top of page

Cyklon Sport Camping - 1948

1948 använde Åke Sundstedt sina erfarenheter från sportbåten Cyklon och konstruerade en något förstorad familjebåt.

4,50 x 1,50
Cyklon Sport Camping

Artikel ur "Till Rors"
Klicka och läs i nytt fönster!

Solveig Sundstedt med sonen Jan i knäet 1949
Åke och Solveig Sundstedt 1948
Solveig Sundstedt agerar kuttersmycke
Ivan Holm kallade sin Cyklon Camping för "Snudd"
bottom of page