Finlands Festspel - 1947

Åke Sundstedt tävlade framgångsrikt med sin dinghy. Det ledde bland annat till en inbjudan till Finlands Festspel i slutet av juni 1947,

Full speed på sista varvet.

Åke Sundstedt närmast kameran

Bogsering till starten